Skip to content

Nieuwe ouders

Geïnteresseerd in onze school? Wij nodigen u graag uit voor een oriënterend gesprek. Er is dan alle gelegenheid om vragen te stellen, de school te bekijken en de sfeer in de school te ervaren. Na afloop van het gesprek ontvangt u een inschrijfformulier.

Uw zoon of dochter is uiteraard meer dan welkom tijdens dit kennismakingsgesprek!

Tijden en vakantie

Op onze school geldt een vijf gelijke dagen model (vijf identieke schooldagen zonder vrije middag). Wij hanteren een inloop van 10 minuten. Dat betekent dat de deur 10 minuten voor aanvang van de school open gaat en de leerlingen door kunnen lopen naar de klas. De leerlingen van groep 3 t/m 8 doen dat geheel zelfstandig. De leerlingen van groep 1/2 worden opgevangen door hun leerkracht op het schoolplein.

Dag
Schooltijden
maandag
8:30 tot 14:05
dinsdag
8:30 tot 14:05
woensdag
8:30 tot 14:05
donderdag
8:30 tot 14:05
vrijdag
8:30 tot 14:05

Schoolkalender 2022-2023

Wat?
Wanneer?
Eerste schooldag
5 september
Studiedag
20 september
Middag vrij
21 oktober vanaf 12:00u
Herfstvakantie
24 oktober t/m 28 oktober
Studiedag
31 oktober
Dag na Sinterklaas, studiedag
6 december
Middag vrij
23 december vanaf 12:00u
Kerstvakantie
26 december t/m 6 januari
Middag vrij
17 februari vanaf 12:00u
Studiedag
10 februari
Carnavalsvakantie
20 februari t/m 24 februari
Studiedag
6 april
Goede vrijdag
7 april
Tweede paasdag
10 april
Middag vrij
21 april vanaf 12:00u
Meivakantie
24 april t/m 5 mei
Hemelvaart
18 en 19 mei
Pinksteren
29 mei
Studiedag
26 juni
Middag vrij
14 juli vanaf 12:00u
Zomervakantie
17 juli t/m 28 augustus

Ziekmelden

Ziekmeldingen graag tussen 8.00 en 8.30u telefonisch doorgeven.

Verlof

Verlof kunt u aanvragen via een verlofformulier. Dit formulier is verkrijgbaar bij de administratie van de school of te downloaden via onderstaande pdf. In de schoolgids staan de uitgebreide regels. 

Parro

Op de Eerste Rith werken we met de schoolapp Parro. Parro is een complete en veilige app waarmee we de communicatie tussen de school en ouders vlot en goed kunnen organiseren. Parro is ontwikkeld door en gekoppeld aan ParnasSys; ons leerlingadministratiesysteem; toegang tot Parro is dan ook alleen mogelijk voor de ouders/verzorgers van onze leerlingen. 

Medezeggenschapsraad

Een medezeggenschapsraad (MR) is wettelijk verplicht voor iedere basisschool. In de MR praten vertegenwoordigers van de ouders en vertegenwoordigers van het schoolteam mee over de inhoud en de organisatie van het onderwijs op school.

Samen vergaderen zij over onderwerpen zoals het schoolplan, de schoolgids, het vakantierooster enz. De MR is bevoegd advies uit te brengen aan de directie of de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van INOS). Voor een aantal beslissingen is instemming van de MR nodig.