Skip to content

Unit onderwijs

Op de Eerste Rith werken we in units. Er zijn vier stamgroepen met ieder eigen leerkrachten en een onderwijsassistent. Twee stamgroepen vormen samen één unit. Tussen de twee lokalen van een unit zit een schuifdeur, na de dagopening wordt deze deur opengeschoven. Wanneer de kinderen gaan werken doen ze dit binnen de ruimte van hun unit. De twee stamgroepen werken, leren en spelen dus door elkaar. Er zijn altijd twee leerkrachten en één onderwijsassistent in de unit om de ontwikkeling van de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden, sturen en volgen. Door deze werkwijze kunnen wij nog meer onderwijs op maat bieden. Wij streven er naar om de gehele ontwikkeling van het kind zo optimaal mogelijk te begeleiden.

Meer- en hoogbegaafdheid

Vanaf het schooljaar 2021-2022 mogen wij als school het label specialist meer- en hoogbegaafdheid dragen.

Als specialist meer- en hoogbegaafdheid zorgen wij er natuurlijk voor dat de zorg voor al onze leerlingen structureel wordt aangeboden. Voor leerlingen met een leer- of ontwikkelingsvraag rondom meer- en hoogbegaafd zorgen we ervoor als school dat we verbreden, verdiepen en verbinden. 

Extra taal aanbod

In onze wijk en op onze school zijn kinderen waarbij Nederlands niet de thuistaal is. Nederlands als tweede taal (NT2) is een ontzettend belangrijk voor deze kinderen. De focus ligt in het begin op auditieve discriminatie: het goed leren onderscheiden van klanken in het Nederlands. Pas als leerlingen die klanken goed kunnen onderscheiden en uitspreken, leren ze de klanken koppelen aan letters. Hiervoor gebruikt de school de methode ‘Veilig leren lezen’. Daarnaast wordt de woordenschat vergroot door woorden visueel te maken m.b.v. plaatjes, verhaaltjes, liedjes of door woorden uit te beelden. Door ook thuis veel samen te praten, zingen en (voor te) lezen wordt positief bijgedragen aan de taalontwikkeling. Ook als dit in de moedertaal gebeurt.

Executieve functies

Dit jaar gaan alle klassen aan de slag met de autokamer. We beginnen met de groepen 5 en breiden dit gedurende het jaar uit naar de rest van de groepen. Bij de autokamer werken we aan de executieve functies. Executieve functies zijn vaardigheden die we nodig hebben om goed te kunnen functioneren. Voorbeelden hiervan zijn organisatie, planning, werkgeheugen, tijdsmanagement, metacognitie, taakinitiatie, flexibiliteit, respons inhibitie, emotieregulatie, volgehouden aandacht en doelgericht doorzettingsvermogen. 

Kind-ouder-school

Alleen gaat sneller, samen kom je verder!

Een goede samenwerking met ouders is essentieel om ons onderwijs zo goed en passend mogelijk te maken. Wij staan open voor feedback en zien ouders als volwaardig partner. Allen voelen we de verantwoordelijkheid om samen een fijne school te zijn waar kinderen kunnen leren, spelen en waar ze met plezier naar toe gaan.

Natuurwijs

Op de meeste scholen leren kinderen vaak over de natuur uit een boekje of van een filmpje. Het is lang niet altijd vanzelfsprekend dat zij ook buiten de natuur kunnen ontdekken. En dat is juist dé manier waarop kinderen leren: met hart, hoofd en handen. De kinderen op Basisschool De Eerste Rith volgen het programma van NatuurWijs.  De natuur wordt gebruikt als klaslokaal.

De Eerste Rith is een Natuurwijsschool. We volgen de ;eerlijn van groep 1 tot en met 8. Alle groepen gaan 3 dagen per schooljaar de natuur in waarbij alle natuurdoelen aan bod komen. Natuurwijsdagen zijn bijzondere dagen voor onze leerlingen; ontdekkend en onderzoekend leren zij in de natuur.